Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Top Care Textil – und Lederschutz GmbH (Top Care) rešpektuje ochranu osobných údajov, a preto vypracovala toto vyhlásenie o ochrane údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spracovania osobných údajov spoločnosťou Top Care Textil – und Lederschutz GmbH, obchodný register č. HRB 11540, a všetkými jej dcérskymi spoločnosťami. Kontaktné údaje: Vorholz 4 / D-88167 Maierhöfen +49 8383 92 222 0 / info@top-care.de Spracovanie. Spoločnosť Top Care Textil – und Lederschutz GmbH spracúva vami dobrovoľne poskytnuté osobné údaje alebo údaje vašich zákazníkov (ďalej len „osobné údaje“), ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Top Care, pretože vy alebo nepriamo váš zákazník, chcete využiť služby spoločnosti Top Care. Osobné údaje. Spoločnosť Top Care spracúva nasledujúce údaje:
 • meno, priezvisko
 • pohlavie
 • adresa
 • telefónne číslo
 • IP adresa a údaje o vašich aktivitách na našej webovej stránke
 • e-mailová adresa
 • čísla účtov, ak je to nutné
Spoločnosť Top Care nezhromažďuje vedome žiadne údaje od návštevníkov webových stránok mladších ako 16 rokov bez súhlasu zákonného zástupcu. Vzhľadom na to, že nemôžeme overiť vek, odporúčame rodičom, aby sledovali online aktivity svojich detí. Uložené údaje samozrejme na vašu žiadosť vymažeme. Účel. Spoločnosť Top Care spracúva osobné údaje, aby:
 • vás v rámci poskytovania svojich služieb mohla kontaktovať a spracovať servisné správy a platby,
 • vás mohla informovať o zmenách týkajúcich sa služieb a produktov,
 • vám mohla dodať tovar a služby,
 • vám poskytla možnosť, otvoriť si online účet a zabezpečila, aby tento účet fungoval správne.
Spoločnosť Top Care poskytuje osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Doba uchovávania. Spoločnosť Top Care uchováva osobné údaje, pokiaľ si to vyžaduje realizácia cieľa zmluvy a pokiaľ je zo zákona povinná tieto údaje uchovávať. Doba uchovávania závisí od príslušnej kategórie údajov. Kontrola, oprava alebo vymazanie údajov. Máte právo na kontrolu, opravu a vymazanie svojich osobných údajov, máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a máte právo prenášať svoje údaje. Príslušnú žiadosť môžete poslať e-mailom na adresu info@top-care.de. Odpoveď dostanete najneskôr do štyroch týždňov. Aby sme sa uistili, že táto žiadosť pochádza od vás, môžeme vás požiadať, aby ste priložili kópiu svojho dokladu totožnosti. Súbory cookie. Top Care používa funkčné, analytické a sledovacie súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve webovej stránky. Používame súbory cookie s prísne technickou funkcionalitou, aby sme webovú stránku mohli navrhnúť presne podľa potrieb a optimálne a aby sme napríklad mohli uložiť vaše preferované nastavenia. Súbory cookie používame tiež na zaznamenanie vášho správania pri surfovaní, aby sme vám mohli ponúknuť taký obsah a reklamy, ktoré zodpovedajú vášmu záujmu. Pri prvej návšteve našej webovej stránky sme vás informovali o súboroch cookie a požiadali vás o súhlas s ich ukladaním. Súbory cookie môžete odmietnuť tým, že nastavíte prehliadač tak, aby už súbory cookie neukladal. Všetky informácie, ktoré už boli uložené, môžete tiež odstrániť pomocou nastavení prehliadača. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese. Bezpečnosť. Spoločnosť Top Care berie ochranu vašich údajov vážne a prijala vhodné opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, neoprávnenému zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak máte dojem, že vaše údaje nie sú zabezpečené alebo že existujú náznaky zneužitia, okamžite nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie. Zmeny. Spoločnosť Top Care môže toto vyhlásenie zmeniť z dôvodu zmien v zákone alebo nových informácií. O týchto zmenách vás samozrejme budeme informovať. Otázky a sťažnosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa smernice spoločnosti Top Care o ochrane údajov, radi vám ich zodpovieme telefonicky alebo e-mailom na adrese info@top-care.de