Gegevensbescherming

Top Care hecht Textil – und Lederschutz GmbH (Top Care) veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en heeft in verband hiermee onder meer deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Top Care Textil – und Lederschutz GmbH, handelsregisternummer: HRB 11540 en al haar dochtervennootschappen.

Contactgegevens:
Vorholz 4 / D-88167 Maierhöfen
+49 8383 92222 0 / info@top-care.de

Verwerking. Top Care verwerkt de vrijwillig door u aan ons verstrekte persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw klant (“de persoonsgegevens”), welke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Top Care Care en omdat u, dan wel indirect uw klant gebruik wil maken van de diensten van Top Care.

Persoonsgegevens. Onderstaande gegevens worden door Top Care verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website
 • E-mail adres
 • Indien nodig bankrekeningnummers

Top Care heeft niet de intentie om, zonder toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger, gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Omdat wij dit niet kunnen nagaan adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Vanzelfsprekend verwijderen wij de mogelijk verzamelde informatie op uw verzoek.

Doel. Top Care verwerkt de persoonsgegevens om:

 • contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening en om service-meldingen en betalingen af te handelen
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • goederen en diensten bij u af te leveren
 • u de mogelijkheid te bieden een online account aan te maken en dit account naar behoren te laten werken

Top Care verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van de opslag. Top Care bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@top-care.de. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Cookies. Top Care gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Beveiliging. Top Care neemt de bescherming van de gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen. Top Care kan deze verklaring aanpassen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Uiteraard wordt u over deze wijzigingen geïnformeerd.

Vragen en klachten. Mocht u vragen hebben over het privacy beleid van Top Care dan staan wij u graag te woord of u kunt een email sturen naar info@top-care.de.